Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти
Събития

Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс" подписаха годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лева
На 15 май Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград" сключиха годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лева. На официална церемония подписите си под документа поставиха кметът Себихан Мехмед и председателят на Общинския съвет Метин Байрамали, изпълнителният директор на минната компания д-р инж. Илия Гърков и оперативният й директор инж. Любомир Хайнов. В същия ден се проведе и Ден на отворените врати, по време на който „Дънди Прешъс Металс Крумовград" представи пред близо 100 граждани и журналисти напредъка по новостроящия се рудник „Ада тепе".
Новите половин милион лева през 2018 г. ще направят Крумовград и околията още по-добро място за живот и работа и ще върнат интереса на младите хора към региона. Припомняме, че в края на миналата година „Дънди Прешъс Металс” беше удостоена с почетна грамота „Общински дарител" от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Призът беше връчен в категория Общински дарител средни общини за дарените над 1,6 млн. лв. в подкрепа на проекти и инициативи за подобряването на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, развитието на културата и спорта в общината.
„Споразумението за инвестиции в обществото, което подписахме днес с община Крумовград, е вече традиция, която гарантира, че подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ за развитие на региона ще стане многогодишна. Така че заедно ще вървим напред “, каза Илия Гърков.
От минната компания съобщават, че Годишният рамков договор за инвестиции в обществото между тях и общината включва финансиране на следните проекти: Асфалтиране на участъци от републикански път III – 592 Крумовград-Токачка в чертите на гр. Крумовград – части от ул. “ХристоБотев“
Асфалтиране на подходи към Спешна помощ и Медицински център в Крумовград
Асфалтови кърпежи на улици в Крумовград
Ремонт на покрива на сграда на блок А на МБАЛ „Живот+“ Крумовград
„Частична подмяна на дограма и топлоизолация на сграда на блок А на МБАЛ „Живот+“ Крумовград
Водопровод от водопроводна мрежа „Орех“ до ПС „Звънарка“
Изграждане на спортни съоръжения „Игрище за минифутбол“
Средства за носии на група „Силивряче“ към ЦПЛР-ОДК Крумовград
Асфалтиране на път в с. Сърнак
Бетонова настилка на махали в с. Сърнак
Осигуряване на средства на ФА „Изворче“ и ТК “Ритмика“ към НЧ “ХристоБотев – 1914“ Крумовград за участие в 8-ми международен фолклорен фестивал в Паралия –Катерини, Гърция, и заснемане на филм с участието на ФА „Изворче“
Осигуряване на средства за участие на женска фолклорна група и ТК “Детелини“ към НЧ “Народни будители – 1925“ с. Аврен в 8-ми Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана“ в Арбанаси
Осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника в НЧ “Д-р ПетърБерон“ с. Странджево

„Благодарни сме за всички инвестиции от страна на „Дънди Прешъс Металс“, които са много необходими за нас. Фирмата успя да удовлетвори всички наши претенции по реализирането на проекта за рудник „Ада тепе“ и това е трети пореден годишен рамков договор, в който приоритет са развитието на инфраструктурата и социални значими обекти в общината и близките до рудника селища. Благодарим на „Дънди Прешъс Металс“ за голямата подкрепа“, заяви по време на подписването кметът г-жа Себихан Мехмед.
В деня на подписването на Годишния рамков договор, от „Дънди Прешъс Металс Крумовград” организираха и Ден на отворените врати в рудник „Ада тепе". По време на събитието представители на минното дружество показаха на местните граждани и журналисти напредъка по новостроящия се обект. Над сто души посетиха „Ада тепе” и получиха пълна информация за новостроящия се обект и прилагането на най-високите световни стандарти за строежа на рудника.

Община Крумовград ще получава ежегодно 50% от изплатеното от ДПМ Крумовград“ ЕАД концесионно възнаграждение за всяка година от времето на експлоатация на рудник „Ада Тепе“.
През 2015 г. ДПМ Крумовград и община Крумовград подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество, в който страните потвърждават, че ще обединят усилия и ще работят в дух на партньорство за осигуряване на трайни ползи за жителите на община Крумовград чрез сътрудничество в икономическото и социално развитие, развитие на малък и среден бизнес, здравеопазването и образованието.
Меморандумът е в сила от датата на неговото подписване и е валиден за срока на осъществяване на проекта, включително и срока за закриване и рекултивация на обекта.
В изпълнение на „Проект за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада Тепе“ на находище „Хан Крум“, „ДПМ Крумовград“ ЕАД се ангажира да наема приоритетно работници /служители, фирми и подизпълнители от община Крумовград, където и доколкото това е практически приложимо, да осигури прозрачност по отношение на процедурите и условията при избор на кандидати и подизпълнители, които да бъдат уведомявани предварително за предстоящо обявяване на свободни работни места или дейности.
Професионалното развитие е ключова цел на „ДПМ Крумовград“ ЕАД и Дружеството създава възможности за професионално развитие чрез екипи от експерти в избрани области. Обучението се развива в следните направления: Професионално развитие на служители на „ДПМ Крумовград“ ЕАД; Развитие на умения и квалификации на доставчици и подизпълнители на „ДПМ Крумовград“ ЕАД; Развитие на умения и квалификации на жители на община Крумовград по избрани области и направления.
„ДПМ Крумовград“ ЕАД ще работи съвместно с община Крумовград за осигуряване на възможности за подпомагане на развитието на малките и средни предприятия в общината (МСП), с крайна цел създаване на заетост и дълготрайни икономически ползи за хората от общината.
Предстои да бъде разработена Програма за финансиране на МСП от община Крумовград, която да определи начина на финансиране, обхвата и фокуса на дейността, критериите за избор на проекти и др. Финансирането по тази програма ще започне при стартиране на производството и ще продължи до приключване на експлоатацията на минното предприятие. Общият бюджет за осъществяването на Програмата в размер на $ 5 млн. /пет милиона/ щатски долара.
Целта на този вид финансово подпомагане е да се направят инвестиции в инициативи и проекти, които осигуряват трайни ползи за по-големи групи хора или за цялата общественост в Крумовград. Това са дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата в района, здравеопазването, образованието, културата, спорта и туризма. Средствата ще се определят като процент от печалбата на Дружеството за всяка година през периода на експлоатация. Дейностите, които ще се финансират, ще бъдат одобрявани ежегодно от Общинския съвет на Крумовград.
На община Крумовград, по време на строителството на минния обект, ще бъдат осигурени $ 1 млн. /един милион/ щатски долара за осъществяване на дейности и проекти в обществена подкрепа.
Допълнителен ангажимент в Социалната програма, поет от „ДПМ Крумовград“ ЕАД пред местните власти в сферата на туризма, е изграждане на нова зона за отдих на място, съобразено с предпочитанията на община Крумовград и местната общественост. Тази зона за отдих ще се изгради, за да се компенсира съществуващата зона за отдих на Ада Тепе, която няма да може да се ползва по време на строителството и експлоатацията на рудника.
15.05.2018
Share
Крумовград - Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на „Дънди Прешъс Металс Крумовград"
15.05.2018
тегло: 1099 KB
размери: 2014X3000 px
автор: Евгени Димитров
Новостроящия се рудник „Ада тепе"
Крумовград - Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на „Дънди Прешъс Металс Крумовград"
15.05.2018
тегло: 637 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Евгени Димитров
Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград" сключиха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лева
Крумовград - Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на „Дънди Прешъс Металс Крумовград"
15.05.2018
тегло: 620 KB
размери: 1802X3000 px
автор: Евгени Димитров
Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград" сключиха Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000 лева
Крумовград - Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на „Дънди Прешъс Металс Крумовград"
15.05.2018
тегло: 920 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Евгени Димитров
Ден на отворените врати, в който „Дънди Прешъс Металс Крумовград" представи граждани и журналисти напредъка по новостроящия се рудник „Ада тепе"

© 2000 - 2012 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz