Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти GDPR
Събития

ТИТАН България намали въглеродните си емисии с 4% на годишна база
Смекчаването на климатичните изменения продължава да бъде основен приоритет за дейността на световния лидер в производството на цимент ТИТАН.  За една година ТИТАН България е намалила специфичните емисии въглероден диоксид с 4%. Едновременно с това компанията у нас постига най-високата степен на заместване на конвенционалните (фосилни) горива с алтернативни горива, които съдържат повече от 30% въглеродно-неутрална биомаса. Това показват данните от седмия Интегриран годишен доклад на ТИТАН България. Той обхваща периода от 1 януари до 31 декември 2020 г. и е оценен от независимо одиторско дружество по критериите за комуникиране на напредъка по Глобалния договор на ООН.

„За ТИТАН България 2020 беше поредна година на стабилно финансово представяне и напредък по темите, свързани с опазването на околната среда, социалното представяне и управлението. Въпреки последиците от кризата, предизвикана от КОВИД-19, през 2020 г. нашата печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) достигна 8,7 млн. евро. Реализираме успешно всичките си екологични цели, включително тези за енергийна ефективност, прахови емисии и потребление на вода. През 2021 оползотворихме повече от 100 хил. тона отпадъци от български компании от индустрията и енергетиката, подпомагайки по този начин кръговата икономика на страната.“, коментира Адамантиос Францис, генерален директор на ТИТАН България.

През изминалата година компанията продължава да инвестира в иновации и да дигитализира процесите си. На групово ниво заводът в Златна Панега бе избран за изпълнението на пилотен проект за прогностично техническо обслужване (Predictive Maintenance). След успешното изпълнение на програма за изкуствен интелект (Machine Learning), ТИТАН внедри подобни проекти в още пет завода (в САЩ, Северна Македония и Египет). През 2021 г. Групата предвижда да внедри системата в още три завода.

ТИТАН България продължава да прилага възможно най-високи стандарти в областта на здравословните и безопасни условия на труд, което доведе до липса на инциденти с работници, служители, външни изпълнители и трети страни в „Златна Панега Цимент“, „ГАЕА“ и „Дубъл Ве Ко“. От началото на пандемията ТИТАН България е осъществила редица проекти и мерки за предпазване на работещите и техните семейства от КОВИД. Организирани са PCR скрининг за работниците, служителите и външните изпълнители, въведени са системи за цветово кодиране на екипите, осигурени са възможности за дистанционна работа, създадена е организация за проследяване на контактните лица и т.н.
с цел да се предотврати на ранен етап разпространението на КОВИД сред заетите и техните близки.

Развитието на персонала продължава да бъде сред основните приоритети на компанията, като за 2020 г. са инвестирани близо 60 000 евро в обучение и развитие на екипа, и осигуряване на стаж за млади хора в компанията.

ТИТАН България продължава да инвестира в развитието на регионите в близост до дейността си, чрез проекти за опазване на околната среда и в подкрепа на местното образование. Близо 90% от служителите са от местната общност, което допринася за развитието на местната икономика. Над 65 % от инвестициите на компанията са били насочени към образованието и училищата в района. Като част от социално отговорната си политика, компанията е предоставила стипендии за ученици от региона, парични дарения за местни училища и образователни програми, за закупуване на медицинско оборудване и т.н. Даренията в натура са били предназначени за инфраструктурното развитие на региона – строителство и ремонт на улици, паметници на културата и сгради.


10.12.2021
Share
София - Титан България
10.12.2021
тегло: 1195 KB
размери: 2044X3000 px
автор: Георги Палейков
Адамантиос Францис, генерален директор на ТИТАН България
София - Титан България
10.12.2021
тегло: 1254 KB
размери: 3000X2801 px
автор: Георги Палейков
Адамантиос Францис, генерален директор на ТИТАН България

Политика за защита на личните данни
© 2000 - 2022 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz