Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти GDPR
Събития

Нови 32 мобилни комуникационни системи получи ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"
Нови 32 мобилни комуникационни системи получи ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
Те са закупени по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
„Закупуването и доставката на тези модерни комуникационни системи по ОП „Околна среда 2014-2020“  е част от по-голям и амбициозен проект. Дейностите по него са насочени към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер, както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск.“. Това заяви директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, който получи ключовете на нови 32 мобилни комуникационни системи, тип 1. Кратката церемония се състоя днес в логистичния център на главната дирекция.
"Ратола се е доказала през годините като надежден доставчик към институционални и частни клиенти, а положителната обратна връзка, която получаваме от тях за нашите продукти и услуги, ни носи удовлетворение. Щастливи сме, че от днес Главна дирекция „Пожарна безопасности защита на населението” също е наш клиент. Благодарим Ви за гласуваното доверие - ще направим всичко, което е по силите ни, за да оправдаем Вашия избор" - каза в своето обръщение д-р Васил Баров, президент на „Ратола Лизинг“ ЕООД.
Финансирането за закупуването на техниката е осигурено по проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Договорът за доставката на модерните мобилни комуникационни системи на стойност 3 141 232,80 лева с ДДС бе подписан на 25 септември 2020 година и изпълнен предсрочно от изпълнителя по обособената позиция.
Проектът „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е насочен към оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер (наводнения, свлачища и причинените от тях бедствия), както и извършване на адекватни анализи и оценки на различните видове риск. В рамките му е предвидено проучване и идентифициране на съществуващите локални информационни системи. На база извършеното проучване ще бъде изградена една обща информационна платформа, интегрираща съществуващите локални системи, съвместима с Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРB) и с възможност за последваща интеграция с Европейска система за оповестяване на населението.
Предвижда се изготвяне на предложение на Национален план за управление на риска от бедствия, базиран на оценка на риска, който ще отчита вероятните въздействия на промените в климата и съществуващата стратегия за адаптиране към промените му. За целта ще бъде извършено систематизиране и унифициране на информацията за минали бедствия. От друга страна ще бъде разработена концепция с препоръки за разработване и прилагане на нов междуинституционален подход за събиране на данни, съпоставими и позволяващи извършването оценка на риска.
В резултат на изпълнението на проекта и предвидените дейности по организиране на обучения и мероприятия, както и по техническо обезпечаване на оперативните екипи, ще бъде повишена ефективността на компетентните органи в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия от природен характер, основаващи се на адекватна оценка на риска. Ще бъде намалено времето за обмен на информация при анализи и оценки на рискове от природен характер, както и времето за реагиране. Процесът на вземането на решение за реагиране в случаите на риск от предстоящо или вече настъпило бедствие от природен характер ще бъде оптимизиран. Цели се подобряване на координацията между органите на изпълнителната власт при управлението на риска с цел ограничаване/ликвидиране на последствията от бедствия с природен характер.
17.02.2021
Share
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 908 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1160 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1320 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1352 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1454 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1510 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1532 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1474 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1526 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1892 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1660 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1813 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 2049 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1424 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1183 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков
София - Връчване ключовете на 32 мобилни комуникационни системи
17.02.2021
тегло: 1978 KB
размери: 2000X3000 px
автор: Георги Палейков

Политика за защита на личните данни
© 2000 - 2021 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz