Интернет фотографска агенция BG | EN   
Начало Събития Личности Рубрики Видео Регистрация Търсене Kонтакти
Събития

Стотици прилепи остават зазидани при санирането на блоковете
Ускореното саниране в квартал „Изгрев” в Бургас води до мъчително унищожаване на колонии от прилепи, настанили се да презимуват по блоковете.   Саниращите фирми бързат да довършат работата си преди студовете и зазиждат приготвящите се за зимен сън прилепи зад топлоизолациите.

Вяра Крушкова от „Дивите животни” сподели, че са подадени сигнали до РИОСВ, но природозащитниците се опасяват, че в законоустановените срокове за проверка и отговор ще бъдат зазидани стотици защитени видове.

Досега не е имало изисквания към саниращите фирми за опазването на прилепите. Но вече е сформирана работна група с участието на неправителствени организации под егидата на двете отговорни министерства МРРБ и МОСВ, която разработва липсващата нормативна рамка. Работата на тези хора ще даде резултат едва през следващата година.

За да предотвратят мъчителната смърт на бозайниците от „Дивите животни” предлагат да бъдат оставяни специални отвори, които да позволяват на прилепите да излязат от стените след като станат отново активни.

„Сблъскваме се с неразбирането на проблема от жителите по блоковете. Голяма част от тях възприемат прилепите като вредители.”, разказва Вяра Крушкова: „Повечето хора смятат, че прилепите живеят само в пещери, но голяма част от тях обитават сградите в населените места заедно с нас. През зимата прилепите спят. Има и видове, които специално се завръщат всяка есен, за да презимуват из сградите в градовете. Именно поради това в момента жилищните блокове гъмжат от живот. Всички видове прилепи са защитени от закона. Опазването им включва опазване и на техните местобитания и конкретни убежища, както и защитата им в периодите, в които са уязвими - размножаване, зимен сън, миграция. България има достатъчна нормативна база, включително подписани европейски документи, които изискват и регламентират защитата на прилепите. Жестокостта към животните, каквото е зазиждането жив, е криминално престъпление.”

Прилепите не са гризачи. Незаслужено, може би заради уроците по руски език в училище, възрастните хора ги наричат летящи мишки, но те не са. За разлика от плъховете и мишките, те не нанасят вреда на селското стопанство, не се хранят с домашни продукти, не обитават канализацията и съответно не пренасят заразните болести, пренасяни от плъховете.

Прилепите са изключително полезни животни. Обитаващите България са насекомоядни и изяждат огромно количество вредители. Едно малко кафяво прилепче, което тежи едва 5 гр. изяжда над 1000 насекоми на вечер в активния сезон. По този начин прилепите ни спасяват от вредители. Плодоядните прилепи имат ключова роля в опрашването и разпространението на семена и без тяхното участие екосистемите не биха могли да съществуват. Намаляването на прилепите може да предизвика каламитет (масово развитие) на вредители и да доведе до изчезването на стопански значими растения, които се използват за храна и лекарства. Близо 25% от всички видове прилепи са застрашени от изчезване. Вследствие на човешка дейност вече 12 вида са окончателно заличени от лицето на Земята. Нарастването на тези стойности се опитват да предотвратят природозащитниците.
14.11.2017
Share

© 2000 - 2012 BulFoto | Дизайн от Creato.biz | Хостинг и домейни от Cbox.biz